دیدار به قیامت

درخواست حذف این مطلب

وقتی بیدار میشم انگار تو سرم تیرآهن جابجا می کنن

خوابای عجیب

آدم های غریب

صبح ازون باد های اعصاب خورد کن دم اسفند با یک افتاب تیز می خواست نصفت کنه

نیمی از من رو باد و خاک می برد و نیمه دیگه رو افتاب کز می داد

به زور یک کیف رنگی که دوست داری پیدا

کرم کاسه ای کیو وی که مخصوص توئه و بوی تو

شاسی نوزادی خودم و هستی و در نهایت یک پاکت کادویی سبز که روش دو دست کشیده شده محکم گرفتن دست همدیگه رو

دیگه فهمیدم

دنیا اینه

قسمتای خوبش اونوقتاییه ک قلبون راحت میزنه

کنار همدیگه ایم

و ادمی رو خوشحال می کنیم

و ی مارو خوشحال می کنه

حالا با هر اسم و عنوان و دلیلی

خب قسمت های بد هم پیش بینی نشده اند

بعضیاشون گذرا

بعضیاشون هم با زهر و بعضیاشونم عمیق و فراموش نشدنی اند

چیزی که تو رو کمی یام میده

اینه که تموم میشه

و هیچ ی از ثانیه بعدش خبر نداره

تو دلم پر از عصبانیت و خشمه

اما یکم دراز می کشم

حتی دیگه رویایی برای غرق شدن هم ندارم 

چند تا نفس عمیق می کشم 

و سعی می کنم چشم هامو ببندم


نترس ازین صدای باد

اومده خستگیاتو جارو کنه


...

ادم های زندگی من چه اونا که هستن چه اونا که بودن

می دونن

نفرتم از زیاده

خب امروز سخت تر

سنگین تر و چموش تر بود

روز مادر رو اونجا جشن گرفتیم

مامان کادوهاشو نتونست ببره 

و گل هاشو

ی ری ها این روز رو به من تبریک می گن

ماهیتا فرقی نداره

دختر همسر مادر

مادر اما چرا

دختر ها مادر به دنیا میان 

حتی اگه هیچ وقت بچه ای نداشته باشن

چقدر یه موقع هایی از ادما می خواستم

ها هوامو داشته باشند

اما الان 

با بیشتر از ادم ها کنار میام

و راحت تر ...


خستگیمو می کوبم رو بالش و پتو 

و دعا می کنم

ما ادم ها هرگز بهم نیازی پیدا نکنیم

مخصوصا به اونا که اولش قول های خیلی غلیظ و قوی می دن

اونا ترسناک ترند

پست ترند

ترند...

و دعا می کنم همونطور که تا الان حماقت

و باز خدا بوده که گوشمو پیچونده و سر بزنگاه ها واقعیت رو نشونم داده

بازم هوامو داشته باشه.

بهم قدرت بده تمام وجودم رو از خشم و کینه پاک کنم

و خودش هرگز راهی را هموار نکنه که یکبار دیگه حتی  بعضی ادم ها رو ببینم

حتی یادم بیافتن 

حتی اتفاقی توی دنیای دیگه 

و حتی چیزی که من رو یادشون بندازه

چون دیدن بعضی ادم ها الان برام

حکم حماقت خودمه

سند ابروی رفته ام جلوی خودمه

مصداق بی دفاعیمه در برابر ساده لوحیم


خدایا بهم قدرت بده اگر اونا به بهشت میرن

سهم من جهنم تو باشه